Snel antwoord op jouw vraag

Bekijk de veelgestelde vragen over IRIS Christelijke Kindcentra.

Wij helpen je graag verder!

Filter
 • Toon alle veelgestelde vragen
 • Basisonderwijs
 • Opvang

Basisonderwijs

Wat is het schoolconcept van IKC Oranje?

Bij ons op school leren kinderen rekenen, taal en spelling op de computer. Dankzij het handige computerprogramma Snappet zien ze gelijk hoe ze een som of opdracht hebben gemaakt. ‘Dat is niet alleen leuk, ze zien ook hun eigen vooruitgang. Dat motiveert enorm’, zegt leerkracht Arthur den Harder enthousiast.

‘Groep 4 gebruikt Snappet alleen voor rekenen, de groepen 5, 6, 7 en 8 ook voor taal en spelling. We beginnen altijd met een klassikale instructie en dan doen we samen één som of opdracht, die uit verschillende onderdelen bestaat. Het programma houdt vervolgens bij hoe de kinderen het maken en de leerkracht kan direct extra hulp geven als dat nodig is. Vervolgens krijgen ze sommen of opdrachten die aansluiten op hun niveau.’

Eigen niveau

‘Dankzij de computer zien we in één oogopslag of de stof begrepen is. Het programma geeft per onderdeel aangepaste opdrachten en hierdoor krijgen leerlingen precies wat ze nodig hebben. Leerlingen die extra uitleg en ondersteuning nodig hebben, worden ook door onze onderwijsassistenten ondersteund.’

“Leren is ook vooral leuk”

Motiverend

‘Snappet maakt leerlingen ook eigenaar van hun eigen leerproces. Ze krijgen namelijk aan het einde van de week een overzicht en zien dus zelf hoe ze hun werk hebben gemaakt. Wat ging goed en wat nog niet zo goed? Doordat ze dit elke week krijgen, zien ze met eigen ogen hun vooruitgang. Dat motiveert enorm!’

Schrift op tafel

‘Kinderen werken echt niet alleen op de computer, ze houden tijdens de lessen ook nog gewoon hun boek en schrift op tafel. We vinden het belangrijk dat kinderen blijven schrijven en dat ze ingewikkelde sommen inzichtelijk kunnen maken door in het schrift te werken. Het antwoord zetten ze dan in Snappet.’

Techniekles

‘Maar leren bestaat uit meer dan rekenen, taal en spelling. We zijn ook een pilotschool voor techniekles en hebben een grote techniekkast met daarin ongeveer 20 grote bakken. De kinderen kunnen uit allemaal leuke opdrachten kiezen. Van het programmeren van een robot met een iPad, tot opdrachten met tandwielen, lucht en water en zelf bouwen. Je leert ook door samen aan een opdracht te werken. Leren doe je niet alleen, maar juist ook samen en leren is vooral heel leuk. Dát willen we onze leerlingen meegeven.’

Lekker naar buiten

‘We vinden het ook belangrijk dat kinderen vooral kind zijn en blijven. Even lekker bewegen en het liefst buiten. Daar leer je ook van. Oppervlaktes tekenen kun je namelijk prima op het schoolplein doen. Tafels oefenen we ook wel eens buiten, met het tafelrenspel. Dan oefenen we bijvoorbeeld de tafel van 9 en moeten ze zo snel mogelijk naar 63 rennen.’

Wat doen wij met betrekking tot samenwerken?

De Oranjeschool is een school waar iedereen elkaar kent. Leerkrachten hebben onderling veel contact, zij kennen alle leerlingen en weten wat er speelt. ‘Kinderen worden bij ons gezien. Dat vinden ze heel prettig’, vertelt leerkracht Johanne Fiks.

‘Er zitten ongeveer 75 kinderen op school en mijn collega’s en ik kennen ieder kind. Dat is de kracht van klein! We bespreken als team ook alle leerlingen en zijn daarom allemaal op de hoogte van wat er speelt. Ik heb heel veel contact met mijn collega’s. Dat is het voordeel van een kleine school: je bent veel closer met elkaar en loopt sneller even bij elkaar naar binnen.’

Samenwerken

‘Ook de kinderen kennen elkaar goed. Ze worden op school ook gestimuleerd om elkaar op te zoeken en samen te werken. We koppelen regelmatig de kleuters en de bovenbouw aan elkaar. Dan helpen leerlingen uit groep 8 de allerkleinsten. Leuk om te zien hoe kinderen van alle leeftijden samen optrekken.’

Sociale functie

‘Kinderen blijven vaak na schooltijd lekker op het schoolplein spelen. Ouders, maar ook oudere dorpsbewoners, ontmoeten elkaar hier. Dat kan ook makkelijk, want het schoolplein is helemaal open. Er staan geen hekken omheen. Onze school heeft dan ook een belangrijke sociale functie.’

“De kracht van klein!”

Kerken

‘We zijn een school van het dorp, met een lange geschiedenis die teruggaat tot 1912. Samenwerken doen we niet alleen in school maar ook daarbuiten. Zo gymmen we in het multifunctioneel dienstencentrum en houden we de bid- en dankdag in het gebouw van de hervormde kerk.’

Kerstviering

‘Om het jaar vindt de kerstviering bij de gereformeerde kerk plaats. Het andere jaar is de kerstviering op school en het verschilt per jaar hoe die eruitziet. Zo hebben we wel eens vuurkorven op het plein neergezet en samen met de christelijke brassband Excelsior kerstliedjes gezongen. Ouders hielpen met het neerzetten van de vuurkorven en het inschenken van warme chocolademelk. Samen zorgen we ervoor dat de kinderen een leuke schooltijd hebben.’

Wie zijn onze partners en wat doen ze?

We hebben in Zalk geen bibliotheek en daarom mogen onze leerlingen boeken lenen van onze schoolbibliotheek, zodat ze thuis lekker kunnen lezen. Drie enthousiaste moeders zorgen voor het reilen en zeilen in onze bibliotheek. ‘Lezen is heel belangrijk’, zegt leerkracht Rianne van der Weerd.

‘De dichtstbijzijnde bibliotheek is in Hattem en daarom mogen leerlingen na schooltijd in onze schoolbibliotheek boeken voor thuis lenen. Ook broertjes en zusjes die nog niet bij ons op school zitten, kunnen bij ons terecht.’

“Lezen is heel belangrijk“

Nieuwe kinderboeken

‘Het unieke is dat onze bibliotheek na schooltijd open is. We hebben een uitgebreide collectie, ik schat dat 60 procent van de boeken van school is. Ik heb als leescoördinator goed contact met de bibliotheek en zorg ervoor dat er ook regelmatig nieuwe boeken te vinden zijn.’

‘Doordat we de samenwerking met de bibliotheek zijn aangegaan, komt de leesconsulent ook regelmatig bij ons op school. Dan neemt ze bijvoorbeeld boeken mee die bij het thema passen waar we mee bezig zijn. Of we lenen de Bee-Bot, een kleine robot waarmee kinderen leren programmeren. De leesconsulent presenteert ook regelmatig nieuwe kinderboeken.

Enthousiaste biebmoeders

‘Dat helpt om kinderen aan het lezen te krijgen. Een leuke, inspirerende omgeving helpt ook. Samen met de enthousiaste biebmoeders willen we onze schoolbibliotheek iets anders inrichten. We willen de boeken meer in het zicht leggen. Dat vinden kinderen leuk. Mooi om dat samen te kunnen doen!’

Wat is De Overbrugging?

Een soepele overgang voor alle leerlingen van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, is wat we voor ogen hebben binnen de Overbrugging. Leerkrachten van het Ichthus College in Kampen en stichting Iris werken samen, om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Een goede voorbereiding en afstemming zorgt voor herkenning. Het zal vertrouwen geven om snel te wennen en te werken in een nieuwe leeromgeving.

Binnen de Overbrugging zijn ambassadeurs op twee thema's werkzaam:

 • Leren en oriënteren
  Ambassadeurs van de Overbrugging bezoeken een aantal keren per jaar de bovenbouwgroepen van de basisscholen. In overleg met de leerkracht besteden ze aandacht aan de oriëntatie op het voortgezet onderwijs en op het leren leren. Een eigen overbruggingsagenda vormt de basis voor organisatie en planning. Daarnaast is een lessenserie leren leren ontwikkeld, die nu op de basisscholel wordt uitgerold.
 • Taal en leesonderwijs
  De ambassadeurs ontwikkelen activiteiten voor het PO en VO die aansluiten bij landelijke taal- en leesevenementen. Daarnaast begeleiden en stimuleren ze vooral docenten in het VO om meer aan te sluiten bij de werkwijze op het PO m.b.t. lezen en leesplezier. De ambassadeurs werken nauw samen met de bibliotheek in Kampen.

De Overbrugging heeft een eigen website met informatie voor ouders, leerlingen en leerkrachten. Website De Overbrugging


Wat doen wij buitenschools?

De Oranjeschool is de school van Zalk. De sfeer is fijn, kinderen voelen zich gezien en gehoord en de deuren staan open voor de inwoners van het dorp. ‘Iedereen is hier welkom. Onze school is klein. We kennen elkaar allemaal!’, zegt directeur Teun Jelle de Vries.

‘We maken veel plezier, maar er wordt ook hard gewerkt. In de klas, samen met kinderen uit andere groepen, maar ook tijdens de techniek- of muziekles. Muzieklessen worden verzorgd door de brassband uit het dorp. We vinden het belangrijk, maar ook leuk dat onze leerlingen in aanraking komen met verschillende instrumenten’, vertelt hij.

Picknick, sportdag en BSO

Teun Jelle vertelt dat zijn team betrokken en creatief is. ‘We luiden het schooljaar altijd feestelijk in. Met bijvoorbeeld een picknick. Ook zorgen we ieder jaar voor een leuke en uitdagende sportdag en sluiten we aan op activiteiten in Zalk. Er wordt gewerkt aan het opzetten van een BSO, waar kinderen na schooltijd kunnen spelen. Hier was veel vraag naar.’

Techniek ontdekken

‘Onze school loopt voor op het gebied van techniekonderwijs. Dit doen we om twee redenen. We vinden het belangrijk om óók de echte doeners aan te spreken. Daarnaast is nu en in de toekomst veel vraag naar technische mensen. Bij De Oranjeschool krijgen kinderen al vroeg de kans om te ontdekken of techniek iets voor hen is.’

De deuren staan open

De Oranjeschool is een onderdeel van het dorp. Het karakteristieke gebouw is het trefpunt voor veel mensen in Zalk. ‘Kinderen, ouders, ooms, tantes, opa’s en oma’s treffen elkaar hier. De school voelt vertrouwd. Dit komt niet alleen doordat de deuren voor iedereen open staan, maar ook omdat veel mensen hier herinneringen hebben. De kans is groot dat ze zelf ook als kind op de Oranjeschool hebben gezeten.’

Veilige plek

‘Kortom, we bieden kinderen een veilige plek om op te groeien. Vanuit een vertrouwde en positieve sfeer willen we kinderen op weg helpen om wereldwijs te worden. Dit doen we niet alleen, maar met het hele dorp! En voor wie vragen heeft… onze leerkrachten beantwoorden ze graag en mijn deur staat altijd open’, besluit de directeur.

“Iedereen is welkom!“

Wat houdt de stichting IRIS Onderwijs in?

IRIS Onderwijs is een stichting voor christelijk onderwijs die vanuit een gezamenlijke visie kinderen willen ondersteunen, begeleiden en onderwijzen hoe zij een plek in de samenleving kunnen gaan innemen als een wijze wereldburger.

IRIS Onderwijs bestaat uit 14 christelijke basisscholen in de gemeente Kampen. Ieder kind is welkom op onze scholen. Wel gaan we ervan uit dat de christelijke grondslag van de stichting gerespecteerd wordt en kinderen met alle activiteiten meedoen.

Een nauw verbonden partij is IRIS Opvang, stichting voor christelijke kindcentra, die op het merendeel van scholen een vorm van kinderopvang en/of buitenschoolse opvang aanbiedt.

Een aanmeldformulier is verkrijgbaar bij de directie van de school.

Meer informatie over onze stichting zoals de samenstelling van de raad van toezicht, kunt u vinden op onze website.

www.iriskampen.nl www.irisopvang.nl

GRONDSLAG

De stichting heeft als basis de Bijbel als Gods Woord. Jezus Christus is de weg tot het heil. Zijn Liefde inspireert ons. En vanuit die Liefde zijn we, elk op onze eigen wijze en passend bij de veelkleurigheid van IRIS, een voorbeeld voor de kinderen en betrokken bij hun welzijn, dat van hun ouders en het welzijn van elkaar.

Wij bieden goed onderwijs aan, op basis van onze christelijke identiteit. We zijn daarbij betrokken bij de leerling en bij elkaar. Ons hart en onze passie liggen helemaal bij het onderwijs. Ons ultieme doel daarbij is dat leerlingen onze scholen verlaten als wijze wereldburgers in wording.

DE WIJZE WERELDBURGER

 • Een wereldburger vindt zijn weg in de (toekomstige) maatschappij. Kinderen hebben op school geleerd hoe ze in de samenleving kunnen functioneren (cognitief en sociaal-emotioneel).
 • Wijs zijn is iets anders dan slim zijn. Het begrip wijs kennen we vanuit de Bijbel, bijvoorbeeld uit Spreuken: “Want het is de HEER die wijsheid schenkt, Zijn woorden bieden kennis en inzicht.” Vanuit die bron, die sterk raakt aan het ‘zijn’ van IRIS, willen we kinderen leren om wijs te worden, leren dat ze hun talenten mogen gebruiken.
 • Wijs worden is een proces. Op onze scholen willen we daarvoor een goede basis leggen.
 • Een wijze wereldburger heeft een onderzoekende houding en is erop gericht om een positieve bijdrage te leveren aan zijn omgeving. Hierbij benoemen we duurzaam omgaan met de schepping als voorbeeld van positief bijdragen aan de omgeving.
 • Zo herkennen we vier leidende principes bij de wijze wereldburger: vertrouwen, verantwoorden, onderzoeken en positief bijdragen. Als we bij kinderen (en bij ons zelf) deze principes van de wijze wereldburger kunnen ontwikkelen, dan zijn we ervan overtuigd dat IRIS een stukje ‘eigenheid’ aan het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen en daarmee aan de samenleving toevoegt
Wat is de identiteit van onze school?

Onze school is een protestants-christelijke basisschool. Het Woord van God is het uitgangspunt van ons doen en laten. In de Bijbelverhalen, liederen, gebeden, weekopeningen en vieringen willen we onze kinderen de grootheid en liefde van de Schepper laten zien.

De onderlinge verbondenheid geeft ons tegelijkertijd een stuk verantwoordelijkheid naar elkaar en de aarde waarop we wonen. Daarom gaat onze christelijke identiteit verder dan de Bijbellessen. Wij willen ons in onze omgang met elkaar, de keuze en de behandeling van de leerstof laten inspireren door de Bijbelse boodschap. We proberen geloven en opvoeden te verbinden in de totale onderwijsleersituatie.

Wij willen onze leerlingen de Bijbelse waarden en normen meegeven in hun leven, om te kunnen leven en werken in een maatschappij die voortdurend verandert. Vanuit ons christen zijn willen we ook vorm en inhoud gaan geven aan burgerschap en integratie.

Wat zijn onze onderwijsdoelen?

“Samen op reis, van vertrouwd naar wereldwijs!”

Wat is onze visie op het onderwijs?

We vinden het onze taak dat onze kinderen hun van God gegeven talenten kunnen ontwikkelen. Die talenten liggen op het gebied van de schoolse vaardigheden maar ook op het gebied van de sociale vaardigheden. Kinderen ontwikkelen zich persoonlijk en daarnaast ook in groepsverband. Beide vormen van ontwikkeling zijn belangrijk. Kinderen ontwikkelen zich het best in een veilige en vrolijke omgeving. Ons onderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, niet alleen die van de groepsleerkracht van het kind.

Hoe is dit terug te zien op de Oranjeschool?

 • Het geloof is onze inspiratiebron. De liefde van God willen we doorgeven aan onze kinderen.
 • We zijn een kleinschalige school. Daardoor zijn de lijnen kort en zijn we flexibel.
 • We zijn makkelijk bereikbaar voor ouders en andersom. Een afspraak is zo gemaakt.
 • Elke leerkracht kent alle kinderen. Op onze maandelijkse vergadering worden alle kinderen besproken die extra aandacht nodig hebben. We geven elkaar advies en ondersteunen elkaar waar nodig.
 • We maken samen veel plezier en er wordt veel gelachen. De kinderen weten zich veilig en gekend. Ze durven zich daardoor te laten zien aan de leerkrachten.
 • We verwachten wel dat er hard gewerkt wordt. We geven veel aandacht aan onderling respect. Pestgedrag wordt niet geaccepteerd.
 • We hebben hoge verwachtingen van onze kinderen. We leggen de nadruk op wat al wel goed gaat. Fouten maken mag, daar leer je van.
 • Kinderen mogen zich waar mogelijk in eigen tempo en niveau ontwikkelen. Kinderen die hiermee moeite hebben krijgen extra hulp in of buiten de klas.
 • In de wereld van vandaag is ICT erg belangrijk. We willen onze kinderen daarop voorbereiden. Daarnaast bieden de ICT-programma’s de mogelijkheid om kinderen de stof op maat en op een aansprekende manier aan te bieden. Daarom heeft ieder kind vanaf groep 4 een eigen tablet of laptop. We bewaken wel de balans zodat de kinderen niet de hele dag achter een beeldscherm aan het werk zijn.
 • Iedere dag wordt er door de kinderen op onderdelen samengewerkt.
 • Kinderen en leerkrachten maken samen een reis van groep 1 tot en met groep 8. Onderweg doen we veel ervaringen en levenswijsheid op!

HOE WORDT DE VERPLICHTE ONDERWIJSTIJD BENUT?

In de Wet Primair Onderwijs wordt het aantal uren bepaald. Leerlingen in het basisonderwijs moeten in acht schooljaren tenminste 7.520 uren onderwijs ontvangen.

We werken met een continurooster. De verdeling is als volgt:

Groep 1:
08.30 – 14.15 uur: maandag en dinsdag
08.30 - 12.00 uur: woensdag, donderdag en vrijdag

Groep 2 t/m 4:
08.30 – 14.15 uur: maandag t/m donderdag
08.30 – 12.00 uur: vrijdag

Groep 5 t/m 8:
08.30 – 14.15 uur: maandag t/m vrijdag

HOE IS HET VEILIGHEIDSBELEID GEREGELD?

"Pesten" op school heeft onze voortdurende aandacht. In onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling “Kwink” wordt hieraan veel aandacht geschonken. We hanteren hierbij een protocol “gedrag en veiligheid”. Deze ligt op school ter inzage. Met de leerlingen maken we afspraken over pestgedrag en behandelen we regelmatig onderwerpen die hier verband mee houden.


We willen als school een veilige omgeving bieden aan de leerlingen. Daarom hebben we diverse veiligheidsmaatregelen getroffen. Elk jaar wordt een controle gehouden in en om school, houden we de stand van zaken bij en investeren we in zaken die verbeterd kunnen worden. Elk schooljaar houden we een ontruimingsoefening. Verkeershesjes zijn op school te leen voor leerlingen die van buiten Zalk op de fiets naar school komen.


Aan de school is een vertrouwenspersoon en een contactpersoon verbonden, waar leerlingen, ouders en personeel terechtkunnen met meldingen en vragen over o.a. pestgedrag en seksuele intimidatie. Verder werken we met de methode “Wonderlijk gemaakt”. Hoe leer je kinderen dat seksualiteit een mooi geschenk van de Schepper is? Hoe zorg je dat kinderen weerbaar zijn? Hoe ga je om met problemen rond dit onderwerp? “Wonderlijk gemaakt” is een door de inspectie goedgekeurde methode voor seksuele vorming vanuit een christelijke levensvisie voor groep 1 t/m 8.

Hoe handhaven wij de onderwijskwaliteit binnen de scholen van IRIS?

De bedoeling van goed onderwijs binnen IRIS is kinderen op te leiden tot wijze wereldburgers. Om de bedoeling verder uit te werken, spelen de begrippen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming een belangrijke rol. IRIS ziet deze drie functies van onderwijs als doeldomeinen voor de kwaliteit van het onderwijs die een referentiekader en een taal bieden om nauwkeuriger over de bedoeling en de doelen van onderwijs te kunnen spreken. We verstaan het volgende onder de drie doeldomeinen.

KWALIFICATIE

Hiermee wordt het aanbieden van kennis, vaardigheden en houdingen bedoeld waarmee kinderen worden toegerust voor de volgende stappen in hun (school)leven. Belangrijke bestanddelen zijn een generieke cognitieve component (zoals vaardigheden met rekenen, wiskunde en taalbeheersing als primaire elementen), vakspecifieke kennis en vaardigheden (rondom bijvoorbeeld de zaakvakken en programmeren) en het aanleren van een juiste leerhouding en leerstrategieën.

SOCIALISATIE

Bij dit doeldomein gaat het om kinderen in te leiden (zich ‘thuis laten voelen’) in tradities, culturen en praktijken en de waarden, normen en gebruiken die daar een rol in spelen, zodat kinderen zich betrokken voelen bij dergelijke tradities en gebruiken, zich ermee kunnen identificeren en er betekenisvol in kunnen participeren. In de scholen van IRIS is de Bijbel de voedingsbron voor het socialisatieproces.

PERSOONSVORMING

Dit doeldomein heeft betrekking op de autonomie van leerlingen, waarbij ze leren om meer onafhankelijk in hun denken en doen te worden, los van bestaande tradities en praktijken om zich daardoor te ontwikkelen als autonoom persoon die zich op verantwoordelijke wijze verhoudt tot de maatschappij en de schepping.

Deze drie doeldomeinen zijn in de praktijk altijd met elkaar verbonden en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Goed onderwijs draagt altijd tegelijkertijd bij aan alle drie doeldomeinen.

Wanneer kinderen een basisschool van IRIS verlaten, dan hebben zij zich qua kennis en vaardigheden ontwikkeld passend bij hun intelligentie en competenties.

Zij starten op het voor hen geschikte niveau in het voortgezet onderwijs. Daarnaast kennen zij de basisprincipes van een wijze wereldburger; vertrouwen, verantwoorden, onderzoeken en positief bijdragen.

Wat doen wij met onze onderwijsresultaten?

Klik hier voor meer informatie Scholen op de kaart

KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS

Het kwaliteitsbeleid van IRIS vormt het uitgangspunt om vorm te geven aan de kwaliteit op onze school. We zien de kwaliteit breder dan de opbrengsten van groep 8. We gebruiken meerdere toetsuitslagen bij de analyse van de kwaliteit van onderwijs.

De resultaten van het groep 8 onderzoek worden ook gebruikt om de resultaten van het onderwijs van onze school te bepalen. De individuele resultaten worden omgerekend naar een schoolscore. Scoort een school drie keer op rij een onvoldoende, dan spreekt de inspectie van een zeer zwakke basisschool en komt deze school onder verscherpt toezicht te staan. De afgelopen jaren hebben wij een voldoende gekregen voor de eindtoets.

Kwaliteit, wat houdt dat eigenlijk in? Prima scores bij de toetsen? Veel kinderen kunnen verwijzen naar havo en vwo? Voldoen aan de normen van de onderwijsinspectie?

Kwaliteitszorg is heel belangrijk voor iedere basisschool en de inspectie ziet er nauwlettend op toe. En u ook! Toch? U verwacht van de leerkracht, dat zij of hij uw kind optimale kansen biedt om veel kennis op te doen en zich veel vaardigheden eigen te maken. En dat uw kind goed voorbereid de overstap maakt van groep 8 naar het vervolgonderwijs. De wettelijke omschrijving van de leerdoelen is overigens duidelijk genoeg.

Maar er is ook kwaliteit die niet te meten is met toetsen en die niet weer te geven is in grafiekjes. Naast het leerproces, vinden wij ook de sfeer op school belangrijk. En welke vormende waarde heeft het onderwijs voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind?

De onderstaande zes punten geven weer hoe wij die beide aspecten van kwalitatief goed onderwijs vorm willen geven:

 1. We streven naar het gebruik van eigentijdse, efficiënte onderwijsvormen.
  Dat betekent heldere instructie voor leren in kleine stapjes. Daarnaast houden we rekening met verschillen tussen kinderen door zo mogelijk onderwijs-op- maat te geven. We bevorderen een goede werkhouding, zodat kinderen zelfstandig leren werken, leren samenwerken en doelgericht omgaan met de leertijd. Dit jaar zijn we gestart met gepersonaliseerd leren met ondersteuning van de computer.
 2. Verantwoorde en kwalitatief goede methodes dienen kind en leerkracht te helpen bij een brede ontwikkeling. Hierbij is een aandachtspunt van ons de “identiteitsgevoeligheid”, want niet elke methode past bij onze levensbeschouwing. We menen echter te beschikken over goede en verantwoorde methodes. ICT zien we als een bruikbaar hulpmiddel, dat we selectief inzetten.
  Dat betekent heldere instructie voor leren in kleine stapjes. Daarnaast houden we rekening met verschillen tussen kinderen door zo mogelijk onderwijs-op- maat te geven. We bevorderen een goede werkhouding, zodat kinderen zelfstandig leren werken, leren samenwerken en doelgericht omgaan met de leertijd. Dit jaar zijn we gestart met gepersonaliseerd leren met ondersteuning van de computer.
 3. Onderwijs van goede kwaliteit vraagt om toewijding en professionaliteit van de mensen voor de klas. Kwaliteitszorg dient in de praktijk van elke dag, ook in de klas, handen en voeten te krijgen. Zowel didactisch als pedagogisch is continue (bij-) scholing noodzakelijk.
 4. Voorwaarde voor een goede onderwijskwaliteit is, dat wij als leerkrachten ons eigen functioneren en dat van de kinderen regelmatig “toetsen”. Wij nemen aan de hand van een kwaliteitssysteem allerlei aspecten van ons onderwijs regelmatig onder de loep. Voor de ontwikkeling van de kinderen gebruiken we een leerlingvolgsysteem. Vanaf het moment dat de kleuter onze school binnenkomt tot en met de eindtoets in groep acht worden de vorderingen van een kind in kaart gebracht. Dat geldt voor de basisvaardigheden, maar ook voor de sociaal- emotionele ontwikkeling.
 5. Een goed opvoedkundig en uitdagend leerklimaat achten we van primair belang.
  Zo’n leerklimaat komt tot uitdrukking in de sfeer in de groep en in de school. Dat is de niet te meten, maar wel te proeven “kwaliteit”. Kinderen dienen zich veilig en geaccepteerd te voelen door de leerkracht en door de groep. Kinderen worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen.
 6. De zesde invalshoek is de zorg. Ongeveer 80% van de kinderen doorloopt de basisschool zonder al te grote problemen. Van de overige 20% verloopt de ontwikkeling niet als-vanzelf. En stagnaties kunnen zich voordoen op allerlei gebieden: de motoriek, het leren lezen, de spraakontwikkeling, de werkhouding. Aan deze kinderen willen we, door het verlenen van hulp-op-maat, de kansen bieden achterstanden in te lopen. de overige 20% verloopt de ontwikkeling niet als-vanzelf. En stagnaties kunnen zich voordoen op allerlei gebieden: de motoriek, het leren lezen, de spraakontwikkeling, de w erkhouding. Aan deze kinderen willen we, door het verlenen van hulp- op-maat, de kansen bieden achterstanden in te lopen.toriek, het leren lezen, de spraakontwikkeling, de werkhouding. Aan deze kinderen willen we, door het verlenen van hulp- op-maat, de kansen bieden achterstanden in te lopen.

Om de kwaliteit van ons onderwijs, het klimaat op school, de onderlinge communicatie enzovoort goed te bewaken maken we – naast onze eigen evaluaties- onder andere gebruik van speciaal daarvoor ontwikkelde vragenlijsten voor ouders, personeel en kinderen. Zij vullen de lijsten online in, hetgeen resulteert in een overzicht van sterke en zwakke punten. Vervolgens stellen we een Plan van Aanpak op om die sterke punten minstens vast te houden en de zwakke punten te verbeteren. Deze enquêtes worden om de drie jaar gehouden. De ouders en de leerlingen hebben de mogelijkheid om in te loggen in het leerlingvolgsysteem van de school, waar de vragenlijsten voor hen klaar staan.


Kwaliteit, een hele zorg! We hebben er onze handen vol aan.

DOORSTROMING VAN KLEUTERS

Omdat de jongste kleuters niet allemaal op de eerste schooldag van het schooljaar naar school gaan, is er voor deze groep leerlingen een speciale overgangsregeling. In het overgangsprotocol is geregeld hoe dat gaat. Het uitgangspunt hierbij is de ontwikkeling van het kind, gecombineerd met zijn of haar onderwijsbehoeften. Dit overgangsprotocol is op te vragen bij de directie van de school. Als een 4-jarige naar school gaat, komt deze in groep 1 en volgt vanaf dat moment alle reguliere activiteiten in deze groep binnen de vastgestelde lestijd. Deze leerling valt vanaf dat moment ook onder de reguliere verlofregeling.

Wat doen wij voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften?

In onze school krijgen kinderen met leer- en gedragsproblemen extra ondersteuning. Hierbij richten we ons vooral op de vormingsgebieden rekenen, spelling, lezen en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het is belangrijk dat de leerlingen tijdens hun schoolloopbaan nauwkeurig gevolgd worden. Dit doen wij door het aanleggen en bijhouden van dossiers, het registreren en verwerken van toetsresultaten en het regelmatig bespreken van leerlingen, die deze extra ondersteuning nodig hebben.

Niet alle kinderen doorlopen de schoolperiode even gemakkelijk. Er zijn verschillen in leertempo, aanleg en karakter. We houden daar in de klas zoveel mogelijk rekening mee. Maar sommige kinderen hebben extra zorg en aandacht nodig. Die zorg willen we dan ook optimaal bieden in goed overleg met alle betrokkenen.

Extra zorg bieden we in eerste instantie zoveel mogelijk aan in de klas, tijdens de gewone lessen. Als dat niet afdoende is kunnen we gebruik maken van een van de volgende mogelijkheden:

 • individuele begeleiding van de leerkracht door de interne begeleider (IB’er)
 • individuele hulp middels remedial teaching door leerkracht of klasse-assistent (RT)
 • onderzoek door de IB’er
 • advies en verder onderzoek door de orthopedagoog die verbonden is aan de IRIS
 • ambulante begeleiding door andere deskundigen van buiten de school.

Als een kind extra zorg nodig heeft is er contact tussen de leerkracht en de Intern Begeleider IB’er). Als er een duidelijke hulpvraag is wordt er een handelingsplan opgesteld. In dat plan wordt beschreven:

 • wat de hulpvraag is
 • hoe de beginsituatie is
 • welk doel we willen bereiken
 • welke middelen we daarvoor gebruiken
 • hoe, wanneer en door wie deze handelingen worden geëvalueerd.

De groepsleerkracht - en in voorkomende gevallen de RT’er - houdt hiervan de ouders op de hoogte. Het is ook mogelijk dat een kind een eigen leertraject krijgt. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.

Speciaal onderwijs

Soms zijn de problemen van een kind zo ernstig, dat het niet goed meer te begeleiden is op de basisschool. Het kind kan dan vaak beter begeleid worden op een school voor speciaal basisonderwijs. In overleg met de Intern Begeleider wordt er dan een aanvraag ingediend bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Deze commissie kan een beschikking afgeven, een soort toestemming, voor de speciale basisschool.

Meer- en hoogbegaafde leerlingen

Op onze school bieden we ook extra zorg aan kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn. We hebben als team hiervoor een cursus meer- en hoogbegaafdheid gevolgd. Daarna hebben wij een protocol voor meer- en hoogbegaafdheid opgezet. De doelstelling van dit protocol is om meer- en hoogbegaafde leerlingen met plezier naar school te laten gaan. Daarnaast willen wij deze leerlingen leren om te leren, zodat ze zich leren inspannen voor hun werk en daarbij ook onderpresteren te voorkomen. In het protocol worden voor de leerkrachten aangegeven welke stappen we moeten nemen om meer- en hoogbegaafde leerlingen optimaal te kunnen begeleiden. Het protocol is gericht op signalering, diagnostisering en de begeleiding van deze leerlingen. Er zijn verschillende momenten waarop de signalering kan plaatsvinden. Van belang is dat de signalering vroegtijdig plaatsvindt. Daarom maken wij ook gebruik van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. Dit is een interactief instrument dat de school ondersteunt bij de begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen.


Naast handreikingen voor het signaleren en diagnostiseren geeft het protocol ook handreikingen hoe we tot een aangepast lesprogramma kunnen komen en welke materialen hiervoor aanwezig zijn binnen school.

PASSEND ONDERWIJS

Als ouder kunt u uw kind aanmelden op een van de scholen van IRIS. Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft is het belangrijk dat u dit bij de aanmelding van uw kind doorgeeft. Alle scholen in Nederland hebben sinds 1 augustus 2014 een zogenaamde zorgplicht. Dit betekent dat het de verantwoordelijkheid van de school/ het bestuur waarbij de school aangesloten is om het juiste onderwijsaanbod voor uw kind te realiseren.

www.passendonderwijs.nl

EXTRA ONDERSTEUNING OP SCHOOL OF OP EEN ANDERE SCHOOL

Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft kan de school een ‘onderwijsarrangement’ maken voor uw kind. Een goede samenwerking met u als ouder is daarvoor heel belangrijk. Als stichting hechten wij veel waarde aan een goede communicatie tussen onze scholen en onze ouders. Onze visie ten aanzien van ouderbetrokkenheid is als volgt:

Ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen school en ouders. De school en de ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We zijn gericht op het kind, onze leerling. Dit doen we door open met elkaar te communiceren, met vertrouwen in elkaar en vanuit wederzijds respect en begrip.

Niet in alle gevallen kan de school de extra ondersteuning bieden die nodig. De leraar en de intern begeleider zullen in dit geval samen met u op zoek naar een school waar de benodigde ondersteuning wel geboden kan worden. Hiervoor wordt contact gelegd met het samenwerkingsverband.

www.swvkampen.nl

ONAFHANKELIJK EXTERN ONDERZOEK VOOR UW KIND

Als school werken wij met een aantal instanties samen die ons ondersteunen met pedagogische en didactische adviezen. Zo consulteren wij bijvoorbeeld de GGD, Schoolbegeleidingsdiensten en andere relaties. Vanzelfsprekend staat het u als ouders vrij om ook pedagogische/didactische informatie middels onderzoek bij externe instanties te verkrijgen.

De school wil in voorkomende gevallen graag de noodzakelijkheid van een dergelijk onderzoek met de ouders in kaart brengen. In dat gesprek komen ook de verwachtingen met betrekking tot tijdsinvestering, afstemming en inspanningen aan de orde. Indien de school niet vroegtijdig bij een dergelijk extern onderzoek wordt betrokken, kan besloten worden hieraan geen medewerking te verlenen.

EXTERN ONDERZOEK

Mochten de problemen, ondanks alle bestede zorg, niet oplosbaar zijn, dan wordt er in overleg met de ouders, contact gezocht met een externe begeleidingsinstantie voor een uitgebreider onderzoek. Het resultaat van zo’n onderzoek wordt besproken met de ouders. Er wordt een plan opgesteld dat door de school wordt uitgevoerd. Mocht dit ook niet baten, kan eventueel besloten worden, weer in overleg met de ouders, om het kind aan te melden voor het speciaal (basis) onderwijs.

De externe begeleidingsdienst kan dus worden ingeschakeld bij individueel onderzoek en begeleiding van kinderen, die leerproblemen hebben. Eén van de psychologen of orthopedagogen van de betreffende dienst overlegt met de leerkracht en de intern begeleider. Men bekijkt wat de oorzaken zijn van de problematiek en adviseert over de aanpak van de moeilijkheden. Er kan worden besloten tot het opstellen van een nieuw handelingsplan of dat er moet worden overgegaan tot een verwijzing naar de speciale school voor basisonderwijs. Als ouders wordt u steeds op de hoogte gehouden en woont u de besprekingen bij.

ADVISERING VOORTGEZET ONDERWIJS

Kinderen die na groep 8 onze school verlaten, krijgen gedurende hun laatste schooljaar informatie over alle vervolgmogelijkheden. Er zijn ouderavonden, voorlichtingsavonden, er worden folders uitgedeeld en veel scholen organiseren ‘open dagen’. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. Tijdens diverse gesprekken tussen school en ouders worden de mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs besproken. Tijdens een pré-adviesgesprek in groep 7 wordt met ouders de mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs verkend in een gesprek.

Elke leerling in groep 8 krijgt een schooladvies (tenminste vóór 1 maart). In dit schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij uw kind past.

Wij kijken daarvoor onder andere naar leerprestaties, werken in de klas, doorzettingsvermogen, omgaan met huiswerk, aanleg en ontwikkeling gedurende de hele basisschoolperiode.Naast dit schooladvies komt er, door de invoering van de verplichte eindtoets primair onderwijs, voor alle leerlingen in Nederland een ‘objectief tweede gegeven’ bij in de vorm van een resultaat op de centrale eindtoets primair onderwijs. Wanneer de leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook besloten worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets primair onderwijs. Soms is het resultaat van de eindtoets primair onderwijs minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.

Wat doen wij met betrekking tot de ouderbijdrage en opvang?

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Naast de reguliere onderwijsactiviteiten organiseert de school bijzondere activiteiten, zoals schoolfeesten, sportwedstrijden en het Sinterklaasfeest. Met uw bijdrage maakt u voor de kinderen extra activiteiten en traktaties op feestelijke dagen mogelijk.

Het college van bestuur (CvB) heeft de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op een bedrag van € 18,-.

HOE IS DE TUSSENSCHOOLSE VOORZIENING GEREGELD?

Vanwege het continurooster blijven alle kinderen tussen de middag over. Vrijwilligers verzorgen hiervoor de pleinwacht. Ze krijgen hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Voor de bekostiging hiervan vragen we de ouders om een vrijwillige bijdrage van 30 euro per kind.

HOE IS DE BUITENSCHOOLSE VOORZIENING GEREGELD?

IRIS Opvang biedt op maandag, dinsdag en donderdag naschoolse opvang op De Oranjeschool in Zalk. Zodra de school sluit, tot 18.30 uur. Indien nodig is er ook opvang in vakanties; dan kunnen de kinderen van BSO Oranje terecht op een locatie van IRIS Opvang in Kampen.

Wat doen wij met betrekking tot klachten en veiligheid?

DE KLACHTENREGELING

Als u klachten hebt over het onderwijs of over de gang van zaken op school, kunt u een afspraak maken met de betrokken groepsleerkracht. Mocht dit niet leiden tot de gewenste oplossing, dan kunt u zich wenden tot de directeur van de school, of diens plaatsvervanger. Meer informatie vind u hieronder.

Lees klachtenregeling

GESCHILLENCOMMISSIE

Wij wijzen u ook op de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. Deze instantie bundelt voor -onder andere- het protestants-christelijk onderwijs ongeveer twintig landelijke geschillen-, beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. Op de website van de Geschillencomissie bijzonder onderwijs kunt u terecht voor informatie over (klachten)procedures, wet- en regelgeving en jurisprudentie en vindt u daarnaast alle benodigde (contact)informatie.

www.gcbo.nl

GEDRAGSCODE

Voor alle bij de scholen betrokkenen heeft IRIS een gedragscode geformuleerd. Respect, veiligheid en geborgenheid zijn de uitgangspunten.

Download de gedragscode

SCHORSEN/VERWIJDEREN VAN LEERLINGEN

Vanuit de wetgeving zijn er protocollen over schorsen en verwijderen. In uitzonderlijke gevallen moet de directie, na overleg met de groepsleerkracht, bestuur en medezeggenschapsraad, inspectie en leerplichtambtenaar, besluiten om een leerling voor de duur van één of twee weken te schorsen. Dit zal alleen voorkomen na extreem wangedrag en in nauw overleg met de ouders. In uiterste nood moeten we soms overgaan tot verwijderen. Ook verwijderen vindt alleen plaats na overleg met de groepsleerkracht, bestuur, medezeggenschapsraad, inspectie en leerplichtambtenaar. De school draagt in dit geval zorg voor het vinden van een andere basisschool voor deze leerling.

EXTERN VERTROUWENSPERSOON

Het schoolbestuur heeft op elke school contactpersonen aangewezen die bereid zijn naar uw klacht te luisteren en u door te verwijzen. Zij behandelen uw klacht niet, maar wijzen u de weg naar een gepaste oplossing.

De school moet een plek zijn waar kinderen en ook de leerkrachten zich veilig kunnen voelen. De medewerkers in de school doen er alles aan om dit gevoel van veiligheid optimaal te laten zijn. Toch kunnen er zich situaties voordoen waarbij het gevoel van veiligheid ver te zoeken is. Denk daarbij aan ernstig pesten, geweld, of (seksuele) intimidatie.

Op elke school is een contactpersoon die speciaal voor deze situaties is aangesteld en waarmee u of uw kind mee in contact kan treden.

Op onze school zijn de volgende contactpersonen aangewezen: Juf Rosalie en meester Arthur

Op elke school is een contactpersoon die speciaal voor deze situaties is aangesteld en waarmee u of uw kind mee in contact kan treden. Bij ingewikkelde situaties kan de contactpersoon de vertrouwenspersoon inschakelen. Dat kunt u als ouders ook rechtstreeks doen. De vertrouwenspersoon probeert in overleg met de school maatregelen te treffen waardoor de veiligheid terugkeert. De vertrouwenspersoon van alle scholen van stichting IRIS is de heer Henk Grit. Hij is werkzaam aan VIAA, Gereformeerde Hogeschool in Zwolle.

Contactgegevens:

Mail ons: h.grit@viaa.nl
Bel ons: 038-4255542
Bel ons: 06-24321661

Klachtenregeling

Stichting IRIS maakt gebruik van een landelijk erkende klachtenregeling. De stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs bundelt voor het katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en gereformeerd onderwijs ongeveer twintig landelijke geschillen- , beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao’s verplicht zijn voor onderwijsinstellingen.

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs

Postbus 394
3440 AJ Woerden
T: 070-3861697 (10.00 tot 12.30 en 13.30 tot 16.00 uur)
E: info@gcbo.nl
W: www.gcbo.nl

VOORKOMEN VAN PESTEN

Eén van de uitgangspunten is dat kinderen met plezier naar school gaan en zich op school veilig voelen. Een fijne sfeer ontstaat meestal niet vanzelf; die moet je met elkaar maken. We willen de kinderen dan ook leren goed met elkaar om te gaan, elkaar te vertrouwen en respect te hebben voor elkaar en elkanders eigendommen. Voor het realiseren en bewaken van een goede sfeer zijn er naar onze mening schoolregels nodig en moeten we afspraken maken met de kinderen. Meerdere malen per jaar praat het team over deze regels. We willen er voor zorgen dat regels in alle klassen hetzelfde zijn, natuurlijk aangepast aan de leeftijd van het kind.

Juf Rosalie en meester Arthur zijn hiervoor onze aanspreekpunten.

SPONSORING?

Structurele sponsoring van het onderwijs op onze basisschool kennen wij niet. Vandaar dat we hierop ook geen nader beleid ontwikkeld hebben.

PRIVACY

Op onze scholen zorgen we ervoor dat we voldoen aan de wetgeving op het gebied van privacy. De gegevens van uw kinderen worden conform wet- en regelgeving bewaard. Op de website van hieronder vindt u informatie hoe wij omgaan met uw gegevens en die van de leerlingen.

www.iriskampen.nl

VERZEKERING

Om bepaalde schade te kunnen vergoeden heeft IRIS de volgende verzekeringen afgesloten:

 • een schoolongevallenverzekering;
 • een aansprakelijkheidsverzekering;
 • een schadeverzekering in het verkeer;
 • een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;
 • rechtsbijstandverzekering.

Lees hier het complete overzicht


Wat doen wij bij afwezigheid van een leerkracht?

Bij afwezigheid van een leerkracht is de directeur verantwoordelijk voor de vervanging. Hij/zij streeft ernaar om de vervanging door het eigen personeel te laten plaatsvinden, om zodoende de continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen. Als er geen eigen personeel beschikbaar is, wordt een beroep gedaan op de invalpool. Omdat meer scholen een beroep doen op de invalpool zal er zo nu en dan geïmproviseerd moeten worden.

Bij ziekte neemt de directeur de volgende maatregelen:

 1. wanneer er een duo-collega is, wordt deze gevraagd;
 2. als er stagiaires op school zijn, wordt aan hen gevraagd om een groep (onder verantwoordelijkheid van hun mentor) waar te nemen;
 3. als ook dat niet leidt tot een oplossing, worden collega’s gevraagd een extra dag te werken;
 4. lukt dat niet, worden invalkrachten gebeld;
 5. als het niet lukt op deze wijze vervanging te regelen, treedt de noodprocedure in werking.

  Dit houdt in:
  a. kinderen intern opvangen;
  b. naar huis sturen (komt gelukkig hoogst zelden voor)

Ad a: ‘intern opvangen’:

 • het intern opvangen van leerlingen gebeurt bijvoorbeeld door de intern begeleider of onderwijsassistent;
 • als de aantallen het redelijkerwijs mogelijk maken worden, in laatste instantie, leerlingen over andere groepen verdeeld of worden groepen samengevoegd;
 • intern opvangen gebeurt alleen de eerste dag. Diezelfde dag gaat er een brief mee naar huis of krijgt u een bericht via de ouderapp waarin gemeld wordt of- en op welke wijze er de volgende dag(en) les kan worden gegeven aan de betreffende leerlingen;
 • als er vervanging in de bovenbouw nodig is, kan het gebeuren dat er intern met leerkrachten geschoven wordt. Dit omdat het dikwijls moeilijk is een ervaren vervanger voor de bovenbouw te vinden. We vallen dan terug op de ervaring van de eigen leerkrachten uit de onderbouw.

  Dit gebeurt voor maximaal 1 week volgens een door de school opgesteld schema.

Ad b: ‘naar huis sturen’:

 • als intern opvangen niet lukt, proberen we de ouders tijdig in te lichten;
 • één groep heeft maximaal 2 dagen lesvrij, daarna is een andere groep aan de beurt (bijvoorbeeld een hogere/lagere groep);
 • zodra deze noodprocedure in werking treedt, worden college van bestuur en Inspectie ingelicht;
 • als leerlingen van groep 3 tot en met 8 lesvrij zijn, krijgen zij een huiswerkpakket mee naar huis. Dit kan alleen gebeuren als het ruim van tevoren (minimaal 1 dagdeel) bekend is.
Wat doen wij met betrekking tot het opleiden van studenten in de school

Het is de ambitie van IRIS om opleidingsscholen te realiseren waar gezamenlijk met de PABO van VIAA en Windesheim en een aantal MBO’s gewerkt wordt aan de kwaliteit van het onderwijs en professionalisering (van leraren en onderwijsassistenten in opleiding). Centraal hierbij staat het werkplekleren. Daarin wordt het leren op de werkplek (stage) meer geïntegreerd met het programma op de PABO en de MBO’s. Deze stage vindt plaats op de basisschool waar studenten leren aan de hand van werkelijke problemen uit de schoolpraktijk.

Wanneer het leren op de werkplek goed vorm krijgt ontstaat er een win-win situatie. De school heeft extra handen in de klas en de student kan theorie en praktijk op een natuurlijke manier met elkaar verbinden. IRIS heeft twee coördinatoren ‘opleiden in de school’ in dienst. Zij coördineren de samenwerking en onderhouden de contacten met de PABO’s en de MBO’s.

Wat houdt de leerplichtwet in?

In de leerplichtwet is vastgelegd dat alle leerlingen die op een school staan ingeschreven (dus ook de 4-jarigen) verplicht zijn de school te bezoeken. Daarnaast is in deze wet geregeld in welke gevallen de directeur toestemming kan geven voor verlof. U kunt meer informatie vinden op de website van de gemeente Kampen.

Leerplicht

Het aanvraagformulier voor extra verlof (buiten de reguliere vakanties om) vindt u op de website van de gemeente Kampen.

Bijzonder verlof

De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld bij ongeoorloofd schoolverzuim of bij situaties die zouden kunnen leiden tot schoolverzuim of schooluitval. Wanneer u hierover vragen hebt, mag u altijd de leerplichtambtenaar bellen. U kunt dan het algemene nummer van de gemeente Kampen bellen (14 038) en vragen naar de leerplichtambtenaar. Meer informatie over de leerplicht vind u op onze website.

www.iriskampen.nl


Wat is de meldcode huiselijk geweld?

Vanaf januari 2013 is elke school verplicht gebruik te maken van een meldcode huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Binnen IRIS is een stappenplan gemaakt dat aangeeft hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. In het kort ziet dit plan er als volgt uit:

 1. in kaart brengen van signalen
 2. overleggen met deskundigen
 3. gesprek met de ouders
 4. inschatting maken van risico’s
 5. beslissing nemen over melden of hulp organiseren

Dit stappenplan helpt scholen op een goede manier om te gaan met deze problematiek. De minister wil met het verplicht stellen van de meldcode bereiken dat eerder hulp geboden wordt aan kinderen die slachtoffer zijn (of dreigen te worden) van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Wie is de vertrouwenspersoon en wat houdt dat in?

Extern vertrouwenspersoon
De school moet een plek zijn waar kinderen en ook de leerkrachten zich veilig kunnen voelen. De medewerkers in de school doen er alles aan om dit gevoel van veiligheid optimaal te laten zijn. Toch kunnen er zich situaties voordoen waarbij het gevoel van veiligheid ver te zoeken is. Denk daarbij aan ernstig pesten, geweld, of (seksuele) intimidatie. Gelukkig is er op elke school een contactpersoon die speciaal voor deze situaties is aangesteld en waar u of uw kind mee in contact kan treden. Bij ingewikkelde situaties kan de contactpersoon de vertrouwenspersoon inschakelen. Dat kunt u als ouders ook rechtstreeks doen. De vertrouwenspersoon zal in overleg met de school proberen maatregelen te treffen waardoor de veiligheid terugkeert. De vertrouwenspersoon van alle scholen van schoolvereniging IRIS is de heer Henk Grit. Hij is werkzaam aan VIAA, Gereformeerde Hogeschool in Zwolle. Contactgegevens: e-mailadres: h.grit@viaa.nl of telefonisch 038 - 4255542 / 06 – 24321661

Wat is de gedragscode van IRIS Christelijke Kindcentra?

Voor alle bij de scholen betrokkenen heeft IRIS een gedragscode geformuleerd. Respect, veiligheid en geborgenheid zijn de uitgangspunten. De gedragscode kunt u hier downloaden.

Welke verzekeringen hebben wij afgesloten en wat houden ze in?

Om bepaalde schade te kunnen vergoeden heeft IRIS de volgende verzekeringen voor de scholen afgesloten:

 • een schoolongevallenverzekering;
 • een aansprakelijkheidsverzekering;
 • een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Hieronder volgt de belangrijkste informatie over deze verzekeringen.

Schoolongevallenverzekering

Voor ongevallen van leerlingen die zich tijdens schoolactiviteiten voordoen, biedt deze verzekering een dekking. Dit geldt ook voor ongevallen die zich voordoen tijdens het komen naar en gaan van school binnen één uur voor en na de schoolactiviteiten. De verzekering dekt (tot een maximumbedrag) na een ongeval het volgende:

 • kosten tandheelkundige behandeling;
 • uit te keren geldbedrag bij overlijden;
 • geneeskundige kosten;
 • uit te keren geldbedrag bij blijvende invaliditeit.

De verzekering dekt schade in verband met lichamelijk letsel die ontstaat ongeacht of hiervoor iemand aansprakelijk is. Let op! Schade aan materiële zaken zoals brillen, kleding, vervoermiddelen etc. is niet meeverzekerd.

Aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de school, dan wel het bestuur voor schade die wordt veroorzaakt door iemand waarvoor de school, dan wel het bestuur verantwoordelijk is. Onder schade wordt, in dit geval, verstaan:

 • lichamelijk letsel, al dan niet met dodelijke afloop;
 • beschadiging, het teniet of verloren gaan van zaken; en de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Let op! Ouders zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun kinderen. U kunt hierbij denken aan een kind dat een ander kind laat struikelen of een bal die door de schoolruit wordt geschoten. Voor dit soort risico’s dient u zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten!!!

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering biedt dekking wanneer een bestuurder door zijn “handelen” of juist “niet-handelen” schade veroorzaakt aan de vereniging.

Schademelding

Een eventuele schademelding moet zo spoedig mogelijk na de gebeurtenis schriftelijk worden gemeld bij de directeur of diens plaatsvervang(st)er. Vervolgens zal daarna zo spoedig mogelijk meer gedetailleerde informatie worden ingewonnen.Ondanks dat dit artikel met de grootste zorg is samengesteld kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend.

Wat is de Wet Passend Onderwijs?

De Wet passend onderwijs gaat er vanuit dat passend onderwijs voor ieder kind bij de school begint. Dat betekent dat het bestuur moet voldoen aan zorgplicht, basisondersteuning moet kunnen bieden en een School Ondersteunings Profiel (SOP) moet opstellen. Maar wat houdt dat allemaal in?

Wat houdt Passend onderwijs in?

U heeft vast wel eens gehoord van termen zoals WSNS, intern begeleider, rugzakleerling en dergelijke meer. Ze hebben allemaal te maken met de gezamenlijke inspanning van basisscholen en speciale basisscholen om de juiste ondersteuning te bieden aan kinderen. De afgelopen jaren is er dankzij die samenwerking veel bereikt en zijn er voor heel veel kinderen nieuwe mogelijkheden gecreëerd. Extra aandacht en ondersteuning in de groep als het nodig is, maar ook juiste actie bij leerachterstanden in de vorm van extra hulpmiddelen of extra begeleiding.

Tot 1 augustus 2014 werd deze extra ondersteuning betaald vanuit de leerlinggebonden financiering, beter bekend als het rugzakje. In dit systeem was het ‘alles of niets’. Voor leerlingen met een rugzakje kregen scholen een vast bedrag, zonder dat hierbij gekeken werd naar wat er daadwerkelijk nodig is. Voor leerlingen zonder rugzakje, voor wie toch ondersteuning nodig was, kregen scholen een basisbedrag voor lichte ondersteuning. Vanaf 1 augustus 2014 is dit systeem veranderd. Er wordt voor ieder kind dat ondersteuning nodig heeft een arrangement op maat gemaakt. Daarbij wordt uitgegaan van wat het kind nodig heeft. De financiering voor de ondersteuning is binnen passend onderwijs flexibeler en breder inzetbaar.

Om de regelgeving verder te vereenvoudigen en om meer onderwijspartners te betrekken, is besloten om per 1 augustus 2014 de voormalige WSNS verbanden op te heffen en te vervangen door grotere samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs. IRIS participeert in de landelijk vastgestelde regio 23.05 www.2305po.nl en valt onder de deelregio Kampen.

Basisscholen en speciale basisscholen blijven samenwerken, maar voortaan worden óók de scholen voor speciaal onderwijs aan de samenwerking toegevoegd. Wat er vooral verandert, is dat ondersteuning in het onderwijs aan leerlingen flexibeler zal worden georganiseerd én beter zal worden afgestemd op de jeugdzorg. School en ouders kijken samen naar wat het kind nodig heeft en de juiste expertise wordt snel en effectief ingezet. Dat maakt het voor scholen nog beter mogelijk om ondersteuning te bieden voor alle kinderen die dit nodig hebben.

Ouders en passend onderwijs

Het slagen van passend onderwijs is mede afhankelijk van de samenwerking tussen ouders en de school. Wij hechten grote waarde aan deze samenwerking. Samen werken we op basis van één plan. We zien ouders als “educatieve en pedagogische” partners. Samen dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de opvoeding, het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Dit betekent dat we elkaar informeren over alles wat met de ontwikkeling van het kind te maken heeft, dat we samenwerken én elkaar professioneel aanspreken op onze taak. Kortom, betekenisvolle betrokkenheid en communicatie over en weer.

Zorgplicht

De school is verantwoordelijk om voor elke leerling een goede onderwijsplek te bieden. Dit heet zorgplicht. We kijken daarbij niet naar wat het kind niet kan, maar juist naar wat het kind wel kan. De kansen en mogelijkheden van het kind staan dan ook centraal. Zorgplicht wil dus niet zeggen dat scholen verplicht alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte moeten opvangen. Als het schoolbestuur zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind, dan zorgt het schoolbestuur voor een passende plek bij een van de samenwerkingspartners. Het speciaal (basis) onderwijs blijft bestaan.Voor meer informatie over de landelijke ontwikkelingen kijk op: www.passendonderwijs.nl.

Wat houdt leerplicht in?

In de leerplichtwet is vastgelegd dat alle leerlingen die op een school staan ingeschreven (dus ook de 4-jarigen) verplicht zijn de school te bezoeken. In deze wet is daarnaast geregeld in welke gevallen de directeur toestemming kan geven voor verlof. U kunt meer informatie vinden op de website van de gemeente Kampen. Het aanvraagformulier voor extra verlof (buiten de reguliere vakanties om) vindt u hier. De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld bij ongeoorloofd schoolverzuim of bij situaties die zouden kunnen leiden tot schoolverzuim of schooluitval. Wanneer u hierover vragen hebt, mag u altijd de leerplichtambtenaar bellen. U kunt dan het algemene nummer van de gemeente Kampen bellen (14 038) en vragen naar de leerplichtambtenaar.

Wat doen wij met betrekking tot klachten?

De Klachtenregeling

Als u klachten hebt over het onderwijs of over de gang van zaken op school, kunt u een afspraak maken met de betrokken groepsleerkracht. Mocht dit niet leiden tot de gewenste oplossing, dan kunt u zich wenden tot de directeur van de school, of diens plaatsvervanger.

Geschillencommissie

Wij wijzen u ook op de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. Deze instantie bundelt voor -onder andere- het protestants-christelijk onderwijs ongeveer twintig landelijke geschillen-, beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. Op hun website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over (klachten)procedures, wet- en regelgeving en jurisprudentie en vindt u daarnaast alle benodigde (contact)informatie.

Wat doen wij met betrekking tot privacy?

Verantwoordelijkheid voor uw gegevens
IRIS, stichting voor Christelijk primair onderwijs is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voor de IRIS scholen.

Wij respecteren uw privacy
Wij hechten veel waarde aan uw privacy. We doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met het privacybeleid geven we u graag duidelijkheid over wat we met uw persoonsgegevens doen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarvan bekend is dat ze bij u horen, zoals uw naam, geboortedatum, contactgegevens, bankrekeningnummer en burgerservicenummer (BSN). Download hier het volledige privacybeleid van IRIS onderwijs.

Functionaris gegevensbescherming
Lumen Group is voor IRIS onderwijs de functionaris Gegevensbescherming (FG). Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten over uw privacy bij IRIS onderwijs kunt u rechtstreeks contact opnemen met de FG. Klik hier voor het contactformulier van de FG.

Vragen over privacy? Mail naar privacy@iriskampen.nl

Opvang

Waar vind ik antwoorden op mijn vragen over de opvang van mijn kind(eren)?

Op de website van IRIS Opvang vind je alle antwoorden op veelgestelde vragen over opvang bij IRIS.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Geen antwoord
gekregen op je
vraag?