Hier doen we het voor

Wij willen dat kinderen van nul tot dertien jaar op één locatie in de wijk kunnen spelen, leren en ontwikkelen. Dat vinden we belangrijk, omdat we kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn willen bieden. In ons kindcentrum organiseren wij daarom onderwijs, opvang en zorg om kinderen heen. Zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen tot wijze wereldburgers op weg.

Ons IKC gaat verder dan een goede samenwerking onder één dak. Binnen IKC Oranje werken alle medewerkers vanuit één gezamenlijke pedagogisch-didactische visie. Omdat zij elkaar aanvullen in hun pedagogische benadering, kunnen zij kinderen structuur, veiligheid en rust bieden. Zo gaat er geen kostbare ontwikkelenergie verloren.

Zorg en aandacht
Mocht dit nodig zijn, dan kan een kind binnen ons IKC extra zorg en aandacht krijgen. Oftewel: binnen de voor het kind vertrouwde en veilige omgeving. Wij zijn blij met wat we kinderen te bieden hebben. Dat doen we vanuit de overtuiging dat elk kind het waard is om gezien te worden.

Kiezen voor IKC Oranje

Daarom opvang bij ons

Wij zien elke kinderfase als een prachtige periode, waarin iemand mag groeien, beleven en ontdekken. Het thuisgevoel dat kinderen bij ons ervaren, is hiervoor een stevige basis. Op de website van IRIS Opvang lees je er meer over.

Ons basisonderwijs

De deur van de Oranjeschool staat open voor kinderen, ouders en personeel. Voor velen van ons is de school bekend terrein, maar ook dit jaar gaan er weer kinderen en ouders voor het eerst de drempel van onze school over. Aan hen een speciaal welkom! Je leven lang leren? Dat begint al bij jonge kinderen thuis. En dat gaat door op school. Zo wordt de basis gelegd voor hun toekomst.Ons motto is “Samen op reis, van vertrouwd naar wereldwijs”

De reis willen we graag samen met de kinderen en de ouders afleggen!

De Oranjeschool is een christelijke school. De bijbel is voor ons inspiratiebron voor het onderwijs en dat deel van de opvoeding dat u ons toevertrouwt. In dit webmagazine kunt u zien hoe wij daar vorm en inhoud aan geven. Het magazine is ook bedoeld om nieuwe ouders te informeren en te helpen bij het maken van een schoolkeus.

Voor een nadere kennismaking nodigen we u van harte uit!

De Oranjeschool is een school waar iedereen elkaar kent. Leerkrachten hebben onderling veel contact, zij kennen alle leerlingen en weten wat er speelt. ‘Kinderen worden bij ons gezien. Dat vinden ze heel prettig’, vertelt leerkracht Johanne Fiks.

‘Er zitten ongeveer 75 kinderen op school en mijn collega’s en ik kennen ieder kind. Dat is de kracht van klein! We bespreken als team ook alle leerlingen en zijn daarom allemaal op de hoogte van wat er speelt. Ik heb heel veel contact met mijn collega’s. Dat is het voordeel van een kleine school: je bent veel closer met elkaar en loopt sneller even bij elkaar naar binnen.’

Samenwerken

‘Ook de kinderen kennen elkaar goed. Ze worden op school ook gestimuleerd om elkaar op te zoeken en samen te werken. We koppelen regelmatig de kleuters en de bovenbouw aan elkaar. Dan helpen leerlingen uit groep 8 de allerkleinsten. Leuk om te zien hoe kinderen van alle leeftijden samen optrekken.’

Sociale functie

‘Kinderen blijven vaak na schooltijd lekker op het schoolplein spelen. Ouders, maar ook oudere dorpsbewoners, ontmoeten elkaar hier. Dat kan ook makkelijk, want het schoolplein is helemaal open. Er staan geen hekken omheen. Onze school heeft dan ook een belangrijke sociale functie.’

“De kracht van klein!”

Kerken

‘We zijn een school van het dorp, met een lange geschiedenis die teruggaat tot 1912. Samenwerken doen we niet alleen in school maar ook daarbuiten. Zo gymmen we in het multifunctioneel dienstencentrum en houden we de bid- en dankdag in het gebouw van de hervormde kerk.’

Kerstviering

‘Om het jaar vindt de kerstviering bij de gereformeerde kerk plaats. Het andere jaar is de kerstviering op school en het verschilt per jaar hoe die eruitziet. Zo hebben we wel eens vuurkorven op het plein neergezet en samen met de christelijke brassband Excelsior kerstliedjes gezongen. Ouders hielpen met het neerzetten van de vuurkorven en het inschenken van warme chocolademelk. Samen zorgen we ervoor dat de kinderen een leuke schooltijd hebben.’

Geen antwoord
gekregen
op je vraag?